අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

බස්නාහිර පළාතේ වැදගත් විෂයයන් රැසක වගකීම දරන පළාත් මාර්ග, ප‍්‍රවාහන, සමුපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්,කර්මාන්ත සහ ග‍්‍රාම සංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වශයෙන් සටහනක් තැබීමට ලැබීම මහත් සතුටකි.
විශේෂයෙන් පසුගිය වර්ෂයේ දී වැඩිම ප‍්‍රගතියක් අත්පත් කරගත් අමාත්‍යංශයක් ලෙස කැපී පෙණුන මෙම අමාත්‍යංශයේ පරිපාලනය මා වෙත පැවරීම තුළින් මා කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය පිළිබඳව විෂයභාර ගරු අමාත්‍යතුමා ඇතුළු පළාත් පරිපාලන අංශ වලට මාගේ කෘතඥතාවය පුද කරමි.
මෙම අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය තුළින් පළාතේ ජනතාවට ඉහළ සේවාවක් සැලසීමේ අරමුණ පෙරදැරිව 2017 වර්ෂයේදී ද වැඩසටහන් රාශියක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට විෂයභාර ගරුඅමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම මත සැළසුම් කර ඇත. පළාතේ යටිතල පහසුකම් නැංවීමේ අරමුණින් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ඉහළ ප‍්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙමින් කටයුතු කරන අතර එහිදී සි හා ඞී ශ්‍රේණි මාර්ග, වතු මාර්ග සංවර්ධනය සහ පළාතේ ග‍්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සිදු කෙරේ.
එසේම ප‍්‍රජා මූල සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම සහ ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු දිරිගැන්වීමත්, ග‍්‍රාමීය කර්මාන්තකරුවන්, අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ ස්වයංරැුකියාවන්හි නිරත වන්නන් ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් විවිධ ආධාර හා උපකරණ ලබා දීමත්, දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීමත් තුළීන් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරලීම සිදු කර ඔවුන් රටේ
ආර්ථිකයට සක‍්‍රීයව දායක කර ගැනීමට කටයුතු කෙරේ.
පළාතේ ජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමේදී සැලකිය යුතු දායකත්වයක් මෙම අමාත්‍යංශය මගින් දක්වන අතරම කුලී නිවැසියන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබේ. එමෙන්ම සමුපකාර සංවර්ධනය සහ වෙළඳ කටයුතු , ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය ඇතුළු ව
පැවරී ඇති සියළු විෂයයන්ට අදාළ සංවර්ධන කාර්යයන් විධිමත් සැලැස්මක් අනුව සිදු කරමින් බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට අමාත්‍යංශය මගින් සැපයෙන සේවාවන් ඉදිරි වර්ෂයේ තවදුරටත් පුළුල් සහ කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන් ඉටු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත,
මෙම සියළු කාර්යයන් සාර්ථක කර ගැනීමේ දී විෂයභාර ගරු අමාත්‍යතුමා ගේ මග පෙන්වීම හා මෙහෙයවීම මහත් පිටුබලයක් වන අතර උපදේශක කාරක සභාවේ ගරු මන්ත‍්‍රිවරුන්ගෙන් ලැබෙන උපදෙස් හා අදහස්ද අගය කොට සළකමි. එසේම මාගේ අමාත්‍යංශයේ සියළු නිලධාරින්ගෙන් මෙම කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කිරීමට ලැබෙන සහයෝගය මා හට මහත් ශක්තියකි. ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂයන්හි අත්පත් කරගත් ප‍්‍රගතිය තවදුරටත් ඉහළ නංවාගනිමින් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය හා ධෛර්යය සියළු අංශ වලට ලැබේවායි පතමි.

එම්.කේ.කේ රසිකා අබේදීර
ලේකම්,
මාර්ග, ප‍්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළද, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ
ග‍්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශය. (බස්නාහිර පළාත)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *