Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

அமைச்சர்

கௌரவ முதலமைச்சர்

பிரதம செயலாளர்

திருமதி. ஜே.எம்.சி. ஜயந்தி விஜேதுங்க

செயலாளர்

 

திருமதி கே.சம்பா என். பெரேரா

தொழிற்பாடு

“நிலைத்துப் பிடிக்கும் அபிவிருத்தியை நோக்கி போகின்ற பயணத்தின் போது பயணிகள் போக்குவரத்துஇ தினை வினைத்திறனுடையதாகவூம்இ உற்பத்தித்திறனுடையதாகவூம் அமைத்தல்இ மாகாண வீதிகள் தொகுதியினை அபிவிருத்தி செய்தல்இ மற்றும் பராமாpத்தல்இ கூட்டுறவூ வியாபரத்தை சுறுசுறுப்பான மற்றும் உற்பத்தித்திறனான சேவையாக அமைத்தல்இ வீடுகள் நிHமாணித்தல் மற்றும் கூலி குடியிருப்பளHகளி;ன் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தல்இ சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான..

தூரநோக்கு

நிலைத்துப் பிடிக்கும் அபிவிருத்தியை நோக்கி போகின்ற பயணத்தின் போது மேற்கு மாகாணத்தின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமூக நலன்சாH அலுவல்கள் மேம்பாட்டின் முன்னோடியாக திகழுதல்.